MASH Integration MASH | Mechanical Automation Systematic Humans Integration

Mechatronika - integrácia

Oprava strojov a zariadení

Stavba strojov a zariadení

Podpora a dokumentácia

Vítajte na stránke MASH Integration

St, 02/13/2013 - 22:36 -- on

Úsilím spoločnosti je prostredníctvom mechatronického návrhu prinášať pre našich zákazníkov riešenia, ktoré im pomôžu prostredníctvom systémového návrhu zvýšiť produktivitu a kvalitu výroby. S nástupom nových technológii je takýto systémový prístup vo fáze návrhu nevyhnutný. Pri návrhu kladieme väčší dôraz na hlavné účelové funkcie výrobku namiesto na jednotlivé komponenty a moduly, a tým sa viac sústreďujeme na to čo jednotlivé moduly a komponenty môžu robiť, než z čoho sú zložené. Pri návrhu strojov a zariadení vychádzame z metodiky VDI 2206 s takzvaného V - modelu. Výsledkom takéhoto prístupu je optimálna kombinácia mechaniky, elektroniky a softvérového inžinierstva s dôrazom na čas a minimálne náklady  spojené s výrobou.

Čo Vám ponúkame:
 
 
  • implementáciu riadiacich systémov na technologické zariadenia (modernizácia, automatizácia)
  • technickú podporu výrobných systémov s riadiacim systémom spoločnosti SIEMENS S5,S7; Allan Bradley; Mitsubishi
  • tvorbu technickej dokumentácie
  • engineering jednoúčelových strojov
  • školenia v oblasti priemyselnej automatizácie