Mechatronika - integrácia

Oprava strojov a zariadení

Stavba strojov a zariadení

Podpora a dokumentácia

Čo je OPC

So, 02/16/2013 - 18:02 -- on

OPC (OLE for Process Control) je komunikačný protokol, ktorého cieľom je vytvoriť jednotné komunikačné rozhranie medzi hardware a software produktami priemyselnej automatizácie. Užívatelia (napr. systémoví integrátori) môžu vďaka OPC začleniť do svojich projektov hardware a software rôznych výrobcov bez ohľadu na komunikačné rozhranie týchto komponentov. Jedinou podmienkou je existencia OPC rozhranie pre obe strany, čiže existencie príslušného OPC Servera pre použitý hardvér a rozhrania OPC Klient u použitého software.

V praxi to znamená, že môžete zo zariadenia napr. PLC Siemens Simatic S7/S5, PLC Mitsubishi, Allen Bradley, Modbus a podobne prenášať dáta do vizualizačných programov, ako napr. InTouch, Genesis32, Aspic, Control Web, Reliance, prípadne dáta z týchto programov zapisovať späť do spomínaných zariadení. Všetky tieto časti totiž spolu navzájom komunikujú cez komunikačný štandard - protokol OPC.