Mechatronika - integrácia

Oprava strojov a zariadení

Stavba strojov a zariadení

Podpora a dokumentácia

Engineering - projektovanie a realizácia

St, 02/13/2013 - 23:29 -- on

Aktívne vyhľadávame zákazníkov kde je potrebné modernizovať zariadenia, ktoré po svojej mechanickej časti ešte neprišli na koniec svojho životného cyklu. A kde zákazník potrebuje na nich produkovať konkurencie schopné výrobky. Jedná sa prevažne o klasické stroje, jednoúčelové stroje, technologické linky, ktoré v dobe svojho vzniku nebolo možné automatizovať prípadne majú zastaraný systém riadenia. Pri plánovaní a realizácii projektov používame najnovšie nástroje a to už od prvotného návrhu až k úplnej výrobnú dokumentáciu. Pri našej práci sa snažíme vždy presadiť skúsenosti a odbornosť ku prospechu zákazníka. Spolupracujeme s dlhodobo osvedčenými dodávateľmi automatizačnej techniky a priemyselnej automatizácie. Cieľom je integrovať kvalitné a osvedčené značky popredných výrobcov automatizačnej techniky spojených tak, aby sme dosiahli želanú funkcionalitu podľa zadania našich zákazníkov. Za tým cieľom našim zákazníkom poskytujeme komplex služieb, od analýzy cez syntézu k návrhu zodpovedajúceho riešenia. Ďalej výber vhodného technického zabezpečenia a vypracovanie projektovej dokumentácie, až po úspešnú realizáciu zariadenia s uvedením do prevádzky.

Aké inžinierske softvérové nástroje používame?

  • Autodesk Inventor - návrh konštrukcie strojných častí
  • Step 7 manager - programovanie riadiacich systémov SIEMENS
  • FANUC - PLC programovanie
  • VS C++ - programovanie ovládačov
  • C - programovanie mikroprocesorov
  • Visual Electric System - projektovanie elektrických linových schém
  • Nastroje pre vedeckotechnické numerické výpočty, modelovanie, návrhy algoritmov, počítačových simulácií, analýzu, merania a spracovania signálov, návrhy riadiacich a komunikačných systémov.