Mechatronika - integrácia

Oprava strojov a zariadení

Stavba strojov a zariadení

Podpora a dokumentácia

Stavba strojov a technologických zariadení

Št, 02/14/2013 - 01:39 -- on

Pri stavbe strojov vychádzame z mechatronickej koncepcie, ktorá je založená na optimalizácií životného cyklu produktu vo všetkých jeho fázach. Dôraz kladieme hlavne na prípravnú fázu koncepcie strojného zariadenia, tak aby sa minimalizovali zmeny vo špecifikácií už v čase realizácie projektu. Pri návrhu používame sofistikované a efektívne vývojové nástroje.
 

Čo ponúkame:
 
  • Vývoj a realizáciu technologických liniek, strojov a zariadení
  • Jednoúčelové stroje
  • Paletizačné stroje
  • Dopravníkové systémy
  • Manipulačné systémy
  • Značkovacie stroje
  • Automatizované testovacie stroje