Mechatronika - integrácia

Oprava strojov a zariadení

Stavba strojov a zariadení

Podpora a dokumentácia

Mechatronika - životný cyklus

So, 02/16/2013 - 18:27 -- on

Mechatronická koncepcia je založená na optimalizácií životného cyklu produktu vo všetkých jeho fázach. Základné kategórie životného cyklu: technický, ekonomický, ekologický, morálny

Fázy životného cyklu
1.Špecifikácia a plánovanie ( plán vs. trh): funkcie výrobku, výkony resp. výkonové rady výrobkov, aktuálna dostupnosť investícií, charakteristika trhových potrieb
2.Koncepčný návrh, rozhoduje sa, ktorý variant produktu sa bude realizovať. V prvej etape tejto fázy je vízia, ktorá sa zameriava na : funkčné vlastnosti (účelovosť) produktu, dizajn produktu
3.Konštrukcia a technická príprava výroby. V procese od vízie produktu k realizácií hlavne pôsobia dizajnér, konštruktér a technológ. V mechatronickej koncepcii zefektívňujú tento proces najmä sofistikované technológie s počítačovou podporou (CA technológie, rapid prototypig).
4.Produkčný systém: riadenie technológie výroby, riadenie celého produkčného systému, redukcia nákladov na produkciu (pomer cena a zisk), zabezpečenie opakovanej, hromadnej výroby
5.Použivanie produktu. Je to najexponovanejšou fázou životného cyklu produktu:  uplatnenie produktu na trhu, uplatnenie a užitočnosť výrobku u zákazníka, vytváranie spätnej väzby medzi používateľom a producentom, vytvorenie optimálnych záručných podmienok produktu, zabezpečenie servisných podmienok
6.Likvidácia produktu. Produkt je orientovaný na túto fázu najmä s ohľadom na ekologické aspekty spotreby: likvidovateľnosť ( totálna, etapová), recyklovateľnosť (čiastočná, resp. úplná)