Mechatronika - integrácia

Oprava strojov a zariadení

Stavba strojov a zariadení

Podpora a dokumentácia

Monitorovanie produkcie výroby

Ne, 02/17/2013 - 14:02 -- on

Systém monitorovania výroby slúži k sledovaniu výkonu strojov a ich produkčného využitia. Pri zavádzaní monitoringu používame softvérové technológie podľa priemyselného štandardu OPC.

Monitoring efektivity pracovných strojov je systém zameraný na výrobný proces, z ktorého získava informácie, ktoré vedú k možnosti zlepšiť jeho rentabilitu. Poskytuje lepší prehľad o výrobe, prestojoch a jej príčinách, výkonnosti obsluhy stroja a pod.

Systém sledovania efektivity ponúka prednosti ako:
 • určenie skutočnej výkonnosti stroja prostredníctvom objektívne získaných ukazovateľov
 • sledovanie a dosahovanie požadovaných parametrov zariadenia a jeho vyťaženia
 • rozpoznanie potenciálu na zefektívnenie výroby vďaka zvýšenej transparentnosti
 • predĺženie bezporuchového chodu stroja pomocou cielených opatrení na základe vyhodnotenia cyklu výroby
 • rýchle reakcie na poruchy alebo organizačné nedostatky na základe vyhodnotenia stavov stroja
 • skrátenie časov na opravu zariadenia pri údržbe, vďaka rýchlemu získaniu príčiny poruchy

Sledované údaje, stavy:

 • množstvo vyrobených produktov
 • počet zmätkov
 • dĺžka prestojov
 • dĺžka a typ poruchy
 • rýchlosť reakcie servisu
 • sledovanie spotreby strojového času, normohodín a iných nákladov

Vyhodnotenie - široké možnosti analýzy údajov a ich vyhodnotenia:

 • pracovník pri svojom stroji vidí veľkosť svojej produkcie
 • vedúci výroby má prehľad o toku výroby a získa prehľad o rezervách
 • prehľady pre manažérov
 • denné priebežné štatistiky výrobných výsledkov
 • podklady pre vytváranie predbežných i reálnych kalkulácií
 • aktuálnu situáciu je možné prezerať si po podnikovej sieti alebo cez internet
 • výstupy je možné účelne využiť tiež pri výpočte miezd

Vstupy do systému:

 • automatické spracovanie sledovanie stavu (cez snímače, bezkontaktné identifikačné prvky)
 • manuálne vkladanie informácií do systému napr. pozíciou prepínača
 • manuálne zadávanie sledovaného stavu cez operátorský panel ( vytváranie databáz)
 • prostredníctvom čiarových kódov